ponedjeljak, 19. srpnja 2010.

Počeli dolaziti i članovi...

Danas su došli i prvi članovi, jer su s današnjim danom neke udruge započele svoja logorovanja, koja će nastaviti smotrom...

Da kažem i nešto o famoznom promo-materijalu kojega udruge trebaju donijeti na wellcome-party u petak uvečer.
Predstavnik svake udruge treba na bini predati maramu svog odreda i amblem odreda otprintan na papiru (horizontalno orijentiranom (landscape)...
Prilikom predavanja ovih materijala, svaki odred izvodi odredski poklić, a dužnosnici Saveza i 9. smotre im predaju materijale smotre (majice, amblemi, naljepnice...)
Nakon toga slijedi koncert...

Toliko za sada o tome...

Počeli su se javljati i brđani za programske radionice, ali još ih dosta nedostaje... Požurite, javite se... omogućite djeci istinsku avanturu u prirodi...

Pozdrav s terena, s nešto manjom vrućinom nego prijašnjih dana...